O sekcji

Raciborska sekcja iaido i jodo powstała w maju 2005 roku z inicjatywy Adama Majchrzaka, prowadzącego od początku zajęcia w naszej sekcji. We wrześniu 2005 roku przyjęliśmy nazwę „BUTOKUKAN”, co jest dawnym określeniem w języku japońskim oznaczającym „miejscem, w którym dąży się do doskonałości”. „BUTOKU” używane jest w odniesieniu do sztuk walki.

Na dzień dzisiejszy sekcja nasza jest organizacyjnie związana z PSI – Polskim Stowarzyszeniem Iaido oraz od 2019 roku należy do Sho Shi Kai. Osoby ćwiczące i zdające egzaminy w naszej sekcji otrzymują certyfikaty potwierdzające stopień posiadany przez daną osobę. Są one rejestrowane w Polskim Związku Kendo, zrzeszonym w ramach Europejskiej Federacji Kendo.

Każda z osób systematycznie ćwiczących w naszej sekcji, biorąca udział w zgrupowaniach szkoleniowych w Polsce i za granicą, ma również szansę na karierę sportową. Może ubiegać się o przyjęcie do kadry narodowej, corocznie powoływanej i weryfikowanej przez komisję techniczną PZK. Dotyczy to zarówno iaido jak i jodo.

Wszystkie osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z japońskim sztukami walki serdecznie zapraszamy na trening!

Zamknij Menu